22 de desembre 2011

BOIBs fins el 22-12-2011Resolució del director general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional de 15 de desembre de 2011 per la qual es convoca la prova d'accés singular al cicle formatiu de grau superior de Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics i se'n concreten aspectes sobre l'organització. Número de registre 26057 - Pàgines 35-39

Resolució del director general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional de 14 de desembre de 2011 per la qual es convoca la prova d'accés singular al cicle formatiu de grau mitjà d'Emergències sanitàries i se'n concreten aspectes sobre l'organització. Número de registre 26059 - Pàgines 39-45

Resolució de la directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives, de dia 29 de novembre de 2011, per la qual s'estableix el Programa d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al curs 2011-2012. Número de registre 25431 - Pàgines 6-11 

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats per la qual es determinen els crèdits pressupostaris màxims que s'han de destinar a les ajudes per dotar d'auxiliars de conversa els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears per el curs 2011-2012
Número de registre 25424 - Pàgina 13 


Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de dia 25 de novembre de 2011, per la qual es fixen les directrius i s'aprova el Pla d'actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al període 2011-2015. Número de registre 25432 - Pàgines 13-17 

BOEs fins el 22-12-2011


Premios
Resolución de 2 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden los "Premios Nacionales de fomento de la lectura de la prensa" para el año 2011. PDF (BOE-A-2011-19969 - 3 págs. - 183 KB)
Auxiliares de conversación de lengua española
Resolución de 24 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación de lengua española en centros docentes de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Nueva Zelanda, Portugal y Reino Unido, para el curso académico 2012-2013. PDF (BOE-A-2011-19898 - 10 págs. - 254 KB)
Ayudas
Orden EDU/3456/2011, de 25 de noviembre, por la que se publica la relación de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2011. PDF (BOE-A-2011-19901 - 9 págs. - 421 KB)
 
Orden EDU/3457/2011, de 25 de noviembre, por la que se publica la relación de alumnos que han resultado beneficiarios de las ayudas para cursos de lengua inglesa en el extranjero, destinadas a titulados en Master en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, a Maestros y a Estudiantes de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Maestro.  PDF (BOE-A-2011-19902 - 55 págs. - 2665 KB)
 
Orden EDU/3458/2011, de 25 de noviembre, por la que se publica la relación de beneficiarios de ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2011, destinadas a jóvenes de entre 16 y 30 años. PDF (BOE-A-2011-19903 - 1 pág. - 130 KB)
Becas
Orden EDU/3459/2011, de 25 de noviembre, por la que se publica la relación de alumnos que han resultado beneficiarios de las becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en España. PDF (BOE-A-2011-19905 - 11 págs. - 245 KB)

Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden ayudas económicas individuales para la participación en actividades de formación del profesorado.  PDF (BOE-A-2011-19839 - 11 págs. - 337 KB)
Premios
Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden los "Premios Irene: la paz empieza en casa" para 2011. PDF (BOE-A-2011-19841 - 5 págs. - 295 KB)
 
Resolución de 30 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden los Premios Nacionales de Innovación Educativa para el año 2011. PDF (BOE-A-2011-19842 - 5 págs. - 231 KB)
 
Resolución de 1 de diciembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve el concurso nacional de buenas prácticas para la dinamización e innovación de las bibliotecas de los centros escolares para el año 2011. PDF (BOE-A-2011-19843 - 4 págs. - 154 KB)

16 de desembre 2011

FELICITACIÓ NADALENCA

BOEs fins el 16-12-2011


Cuerpo de funcionarios docentes
Real Decreto 1595/2011, de 4 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 336/2010, de 19 de marzo, por el que se establecen las especialidades de los Cuerpos de Catedráticos y de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  PDF (BOE-A-2011-19596 - 2 págs. - 142 KB)
Educación Superior
Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior.  PDF (BOE-A-2011-19597 - 14 págs. - 334 KB)
Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas.  PDF (BOE-A-2011-19533 - 75 págs. - 1713 KB)
Calidad educativa 
Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se concede el distintivo de calidad Sello Escuela 2.0.  PDF (BOE-A-2011-19277 - 5 págs. - 196 KB)
Premios
Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2009-2010.  PDF (BOE-A-2011-19278 - 2 págs. - 153 KB)
 
Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden premios a materiales educativos en soporte electrónico, aptos para uso y difusión en Internet.   PDF (BOE-A-2011-19132 - 3 págs. - 151 KB)
Premios
Resolución de 22 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve el concurso nacional de buenas prácticas para el impulso y mejora de la convivencia, para el curso escolar 2010-2011, convocado por Resolución de 17 de marzo de 2011.  PDF (BOE-A-2011-18986 - 2 págs. - 142 KB)

14 de desembre 2011

MENÚ NADALENC

BOIBs fins el dia 14-12-2011


Decret 110/2011, de 25 de novembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l'any 2012, a l'efecte del còmput de terminis administratius.  Número de registre 25267 - Pàgina 4 

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 2 de desembre de 2011 per la qual s'estableix el procediment per a l'adquisició i per al reconeixement d'especialitats d'acord amb el Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableixen les especialitats docents del cos de mestres que duen a terme les seves funcions en les etapes d'educació infantil i d'educació primària regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Número de registre 25204 - Pàgines 9-11 

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 29 de novembre de 2011 per la qual es convoca el procediment per a l'acreditació de les competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral o per vies no formals de formació, incloses en les unitats de competència de diverses qualificacions professionals.
Número de registre 25091 - Pàgines 11-21 

04 de desembre 2011

DINAR DE NADAL 2011

Ja vos podeu apuntar al dinar de NADAL, aquest any el preu és de 15 Euros i es farà el dia 20 de desembre al centre on treballem tots.


Per apuntar-vos heu de passar pel despatx del Director o de la Secretària per pagar i apuntar-vos, no espereu fins el darrer moment per a fer-ho, ja que s'ha de tenir una previsió de la gent que assistirà al dinar.

MENÚ DE NADAL

Per Començar:

-    Torrada de pa especiat
-    Amanida de fulles
-    Menjar blanc de patata amb bacallà

Seguim amb:

-    Mil full de ratjada i verdures
-    Porcella rostida amb murta i moniatos emmascarats amb sobrassada

De postres:

-    Pastís de llimona amb sorbet de fruites del bosc

Per acabar:

    - Cafè i assortiment Nadalenc

Vi del país i cava.

01 de desembre 2011

BOEs fins l'1-12-2011

Premios
Resolución de 18 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publican los listados de los alumnos que han resultado ganadores de premios en las fases locales y nacional, en las Olimpiadas de Matemáticas, Física, Química y EUSO de 2011.  PDF (BOE-A-2011-18892 - 11 págs. - 566 KB)
Premios
Resolución de 25 de noviembre de 2011, de la Presidencia de Programas Educativos Europeos, por la que se adjudican los premios "Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 2011".   PDF (BOE-A-2011-18798 - 2 págs. - 144 KB)
Profesores en el extranjero
Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros escolares de los Estados Unidos de América y Canadá para el curso académico 2012-2013.  PDF (BOE-A-2011-18799 - 12 págs. - 271 KB)
Premios
Resolución de 16 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden los premios de carácter estatal, para el año 2011, para centros docentes que desarrollen acciones dirigidas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales y para los centros que las dirigen a la compensación de desigualdades en educación.  PDF (BOE-A-2011-18767 - 3 págs. - 201 KB)
Subvenciones
Orden EDU/3270/2011, de 18 de noviembre, por la que se conceden las aportaciones complementarias a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus.  PDF (BOE-A-2011-18768 - 11 págs. - 318 KB)
 
Resolución de 11 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden subvenciones para el desarrollo de programas de cualificación profesional inicial, a iniciar durante el curso 2011-2012, en las modalidades de Taller Profesional y Taller Específico en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación.  PDF (BOE-A-2011-18769 - 5 págs. - 230 KB)

BOIBs fins l'1-12-2011


Resolució per la qual es corregeixen les errades advertides en la Resolució de la directora general de Recursos Humans de 31 d'agost de 2011 per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques les persones aspirants seleccionades en els procediments selectius convocats per la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 18 de març de 2011
Número de registre 24420 - Pàgina 11

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats i president del Servei d'Ocupació de les Illes Balears de 23 de novembre de 2011 per la qual es convoquen subvencions per posar en pràctica programes experimentals en matèria d'ocupació Número de registre 24530 - Pàgines 12-18

RECOLLIR DÈCIMS DE LOTERIA

JA PODEU PASSAR A RECOLLIR ELS DÈCIMS DE LOTERIA PEL MEU DESPATX.28 de novembre 2011

Dinar dimecres 30 de novembre

El proper dimecres dia 30 de novembre tenim sessions d'avaluació d'ESO i els alumnes de GM de Cuina i Gastronomia prepararan dinar pels professors que vulguin anar. El preu d'aquest dinar serà de 5 €, i estarà obert des de les 13:00 fins a les 15:30. Si us voleu apuntar poder anar a consergeria fins dimarts a darrera hora.BOEs fins el 28-11-2011


Resolución de 14 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve la concesión de ayudas de las modalidades A y B de la convocatoria de ayudas destinadas a promover agrupaciones de centros educativos para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes (Programa ARCE), efectuada por Resolución de 16 de marzo de 2011.  PDF (BOE-A-2011-18709 - 13 págs. - 343 KB)

24 de novembre 2011

BOES fins el 24-11-2011


Orden EDU/3208/2011, de 14 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 1 de abril de 2009. PDF (BOE-A-2011-18466 - 3 págs. - 234 KB)
Formación profesional
Real Decreto 1552/2011, de 31 de octubre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de dos cualificaciones profesionales de la familia profesional Hostelería y Turismo.  PDF (BOE-A-2011-18404 - 98 págs. - 2436 KB)

BOIBS fins el 24-11-2011


Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de dia 18 de novembre de 2011, de convocatòria anual per a sol·licitar la consolidació personal parcial del complement retributiu específic de director. Número de registre 23974 - Pàgines 14-15 

Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, per la qual es regula la realització de les avaluacions de diagnòstic del curs 2011-2012 i el seu procediment d'aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments d'educació secundària obligatòria.  Número de registre 23788 - Pàgines 12-14

22 de novembre 2011

BOEs fins el 22-11-2011


Premios
Orden EDU/3187/2011, de 7 de noviembre, por la que se conceden los premios fallados en el XXIV Certamen "Jóvenes Investigadores" 2011. PDF (BOE-A-2011-18374 - 5 págs. - 233 KB)
Premios
Resolución de 10 de noviembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los Premios Nacionales de Bachillerato correspondientes al curso 2010/2011.  PDF (BOE-A-2011-18251 - 4 págs. - 163 KB)
TEMARIOS OPOSICIONES
Cuerpo de Maestros
Orden EDU/3136/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Maestros.  PDF (BOE-A-2011-18097 - 136 págs. - 3185 KB)
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
Orden EDU/3137/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. PDF (BOE-A-2011-18098 - 222 págs. - 7004 KB)
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional
Orden EDU/3138/2011, de 15 de noviembre, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional.  PDF (BOE-A-2011-18099 - 726 págs. - 64487 KB)
 
Orden EDU/3096/2011, de 3 de noviembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuela Oficial de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 10 de marzo de 2010.  PDF (BOE-A-2011-17985 - 14 págs. - 396 KB)
Personal docente en el exterior
Orden EDU/3102/2011, de 3 de noviembre, por la que se prorroga la permanencia en puestos de personal docente en Brasil.  PDF (BOE-A-2011-17996 - 2 págs. - 151 KB)
Formación profesional
Real Decreto 1549/2011, de 31 de octubre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de dos cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional Administración y Gestión.  PDF (BOE-A-2011-17893 - 171 págs. - 5692 KB)

21 de novembre 2011

SESSIONS 1ª AVALUACIÓ – 2011/2012


DEFINITIU

HORARI
DIMECRES 30 NOVEMBRE
DIJOUS 1 DESEMBRE
Aula 1r D
Aula 1r E
Aula 1r F
Aula 1r D
Aula 1r E
Aula 1r F
15’00 h
B1A
E2H
E3D16’00 h
B1B
E2C
E4C
E1C
E2D
E3E
17’00 h
E1B
E2B
E4B
E1E
E2E
E3A
18,00 h
E1A
E2A
E4A
E1G
E2G
E3C
19,00 h
E1D
MOD.VOLUNT
E4D
E1F
E2F
E3B