29 de novembre 2013

Boibs del 26 al 29 de novembre de 2013

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 22 de novembre de 2013 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per motius socioeconòmics per als alumnes que varen cursar estudis no universitaris durant el curs escolar 2012/2013
Número de registre 21818 - Pàgines 57693-57718  Versió HTML

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 22 de novembre per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per motius de transport per als alumnes que varen cursar estudis no universitaris durant el curs escolar 2012/2013
Número de registre 21819 - Pàgines 57719-57725 Versió HTML
  


27 de novembre 2013

HORARI DE LES SESSIONS DE LA 1a AVALUACIÓ DE CICLES FORMATIUS I PQPI


Les sessions es faran en els departaments corresponents

La sessió d’avaluació de laboratori d’imatge es farà en caporalia d’estudis


Dilluns 2 de Desembre

Dimarts
3 de Desembre

Dimecres
4 de Desembre

Jesús
Martínez

Jose M.
Durán
Jesús
Martínez

Jose M
. Durán
Jesús
Martínez
09:00

09:00
HOT21 A

09:00


12:00
HOT31 B
12:00


12:00


13:00
HOT34 A
13:00
ADG32 B

13:00


14:00
HOT21 D
14:00
ADG32 A
HOT22 A
14:00

PQPI Cuina
15:00
HOT21 E
15:00


15:00

PQPI Serveis


16:30
CIS21 A

16:00
ADG21-B17:00

HOT21-B
17:00
ADG21-A

25 de novembre 2013SESSIONS PRIMERA AVALUACIÓ – DESEMBRE 2013
DEFINITIU

HORARI
DIMARTS 3 DESEMBRE
HORARI
DIMECRES 4 DESEMBRE
Aula 1r D
Aula 1r E
Aula 1r F
Aula 1r D
Aula 1r E
Aula 1r F
15’30 h
E1B
E2B
E4D
15’00 h
E2F
BATX 1B
E3E
16’30 h
E1F
BATX 1A
E3C
16’00 h
E1A
E2A
E4C
17’30 h
E1E
X
E3D
17’00 h
E1D
E2D
MOD VOL
18’30 h
E1G
X
E3A
18’00 h
E1C
X
E3B
19,30 h
E2C
X
E4A
19,00 h
E2E
X
E4B

BOIBs del 19 al 23 de novembre de 2013

 • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
  CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

  Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 18 de novembre de 2013, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic, per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació que imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu.
  Número de registre 21447 - Pàgines 56968-57020  Versió HTML
  ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 
  CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS 
  Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, de 24 d’octubre de 2013 , per la qual es convoca la realització d’estades de formació en empreses de les Illes Balears del professorat dels cossos d’ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional, que imparteix cicles formatius de formació professional i programes de qualificació professional inicial.
  Número de registre 21282 - Pàgines 57026-57038   Versió HTML
   

BOES del 19 al 25 de novembre de 2013

Premios
Resolución de 13 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios "Miguel Hernández", edición 2013.

20 de novembre 2013

LOTERIA DE NADAL


VOS INFORMAM QUE JA TENIM EL NÚMERO DE LA LOTERIA DE NADAL DEL CENTRE PER AQUEST ANY, ÉS EL 95025 I  SI VOLEU DÈCIMS HEU DE PASSAR PEL DESPATX DE LA SECRETÀRIA A PAGAR PER ENDAVANT. CADA DÈCIM VAL 20 EUROS, I TENIU FINS EL 30 DE NOVEMBRE PER ENCARREGAR-LOS.

19 de novembre 2013

Boibs fins el 18 de novembre de 2013

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 13 de novembre de 2013 per la qual s’estableixen els serveis mínims a l’àmbit del personal docent de l’ensenyament privat sostingut amb fons públics, amb motiu de la vaga convocada pels dies 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 i 29 de novembre i 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 i 20 de desembre de 2013
Número de registre 21184 - Pàgines 56063-56065  Versió HTML

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats, de dia 5 de novembre de 2013, per la qual s’obre la convocatòria anual per sol·licitar la consolidació personal parcial del complement retributiu específic de director
Número de registre 21185 - Pàgines 56066-56069  Versió HTML
 

Boes fins el 18 de novembre de 2013

 • Premios
  Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se concede el premio a la mejor memoria científica en el XI Certamen "Arquímedes" 2012.
  Resolución de 4 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los premios fallados en el XXVI Certamen "Jóvenes Investigadores" 2013.
  Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se concede el premio a la mejor memoria científica en el XXV Certamen "Jóvenes Investigadores" 2012.
  Profesores en el extranjero
  Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América y Canadá para el curso académico 2014-2015.

  Premios
  Corrección de errores de la Resolución de 17 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2010/2011.

14 de novembre 2013

BOIBs del 2 al 14 de novembre de 2013

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA 
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 31 d’octubre de 2013 per la qual es convoquen les ajudes de la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies i per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca per a l’any 2013
Número de registre 20371 - Pàgines 54250-54262  Versió HTML


Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 31 d’octubre de 2013 per la qual s’estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins substituts que preveu la Resolució de la directora general de Recursos Humans de 26 d’abril de 2012 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears
Número de registre 20372 - Pàgines 54263-54277  Versió HTML

 
Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva d’adjudicacions de destinacions del concurs de mèrits per a l’ocupació de llocs de treball d’Inspectors d’educació.
Número de registre 20500 - Pàgines 54703-54704 Versió HTML

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 4 de novembre de 2013 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
Número de registre 21004 - Pàgines 55612-55617 Versió HTML
 
 

12 de novembre 2013

Resultats de les enquestes d'acollida del professorat, alumnat i famílies


Clicau damunt la imatge

LOTERIA DE NADAL 2013

Ja pots reservar el teu dècim de Loteria de Nadal, aquest any jugam amb el 95025, si t'interessa pots passar pel despatx de la Secretària i pagar els 20 euros. 

Molta sort per a tots!!!!