27 d’octubre 2010

BOIBs fins el 27-10-2010

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 6 d'octubre de 2010 per la qual es convoca el curs de formació específica per obtenir l'habilitació per exercir les funcions d'assessorament i d'avaluació de les unitats de competència de diferents qualificacions professionals, en procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, regulat pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol.  Número de registre 23332 - Pàgines 4-6 

Resolució de la directora general de Planificació i Centres de 20 d'octubre de 2010 per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Planificació i Centres de 15 de juny de 2010 per la qual es determina l'ampliació de la dotació de personal d'atenció a la diversitat per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2010-2011.  Número de registre 23371 - Pàgina 12 

Instruccions de dia 30 de setembre de 2010 de la directora general d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives, per les quals s'estableix el Programa d'Actuació del Departament d'Inspecció Educativa per al curs 2010-2011. Número de registre 22964 - Pàgines 25-30

BOEs fins el 27-10-2010

Subvenciones
Orden EDU/2741/2010, de 13 de octubre, de bases reguladoras de la aportación complementaria a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus.  PDF (BOE-A-2010-16279 - 5 págs. - 186 KB)
Ayudas
Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en la actividad de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados durante el período lectivo de 2011. PDF (BOE-A-2010-16121 - 10 págs. - 231 KB)
 
Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación territorial "Rutas Literarias" durante el curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-16123 - 16 págs. - 351 KB)

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en la actividad de "Centros de Educación Ambiental" durante el año 2011.  PDF (BOE-A-2010-16124 - 11 págs. - 242 KB)

Calidad educativa
Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se establece el procedimiento para la concesión del distintivo de calidad SELLO ESCUELA 2.0.  PDF (BOE-A-2010-15607 - 7 págs. - 253 KB)
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 28 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la aplicación de diversos programas de apoyo a centros de educación primaria y educación secundaria (Plan Proa), en el año 2010.  PDF (BOE-A-2010-15608 - 3 págs. - 173 KB)
Ayudas
Resolución de 22 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se regula la concesión de las ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso académico 2010-2011.  PDF (BOE-A-2010-15606 - 3 págs. - 172 KB)

21 d’octubre 2010

BOIBs fins 21-10-2010

Resolució de la consellera d'Innovació, Interior i Justícia de convocatòria del concurs de fotografia amb motiu de la Setmana de la Ciència 2010  Número de registre 22020 - Pàgines 33-34 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 30 de setembre de 2010 per la qual es convoquen ajudes per a l'alumnat per compensar les despeses sofertes amb motiu de les pràctiques formatives en centres de treball realitzades durant el curs escolar 2009-2010  Número de registre 22304 - Pàgines 28-32 

Resolució del conseller d'Educació i Cultura d'1 d'octubre de 2010, de modificació de la Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 17 de setembre de 2010, per la qual es regula la fase de pràctiques corresponent a les proves selectives per a la provisió de places de funcionaris docents convocades per Resolució de 10 de març de 2010.  Número de registre 21785 - Pàgina 5 

18 d’octubre 2010

ELECCIONS SINDICALS 2010

Atesa la celebració d’eleccions a òrgans de representació dels funcionaris públics que es farà dia 2 de desembre de 2010, i a efectes de complir la legislació vigent i les recomanacions de la Mesa Electoral Coordinadora, vos hem penjat el cens electoral provisional del centre al tauló d'anuncis de la Sala de Professors.

Al portal del personal podreu fer la consulta al cens de forma telemàtica. A la pàgina de la Direcció General de personal docent, a la secció novetats, eleccions sindicals, trobareu la informació necessària del procés electoral.

Vos informem que les reclamacions als cens provisional s'han de trametre al fax 971 177132 o al correu electrònic melectoral@dgpdocen.caib.es abans de dia 25 d’octubre de 2010 a les 14:00 hores.

11 d’octubre 2010

RECOLLIDA DOCUMENTACIÓ DEL CONCURS DE TRASLLATS 2009-2010

Els participants a la convocatòria del Concurs de trasllats 2009-2010, podreu recollir la documentació, que en el seu dia vàreu presentar per a la baremació del concurs de mèrits, a la Direcció General de Personal Docent  al Servei de Provisió.

Lloc: Carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 2a planta. 07004 Palma.
Termini de recollida: durant el mes d’octubre
Horari: de les 8:30h a les 14:30h

• En el cas que no pugueu  venir a recollir  la documentació personalment teniu a la vostra disposició el model d’autorització adient amb el qual heu d’adjuntar una fotocòpia  del vostre DNI. Només d’aquesta manera es lliurarà la  documentació a una persona que no sigui el participant en qüestió.

* Si algú està interessat en recollir la documentació i té dificultats per anar a la Conselleria que passi a xerrar amb la Secretària.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=35899&lang=ca&codi=668871&coduo=35899

06 d’octubre 2010

BOES fins 6-10-2010

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 13 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el desarrollo del programa de cooperación territorial para alumnos inmersión lingüística, durante 2010. PDF (BOE-A-2010-15206 - 4 págs. - 180 KB)

Programas educativos europeos

Resolución de 15 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y Suiza, para docentes pertenecientes al cuerpo de Maestros de Educación Infantil y Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional, para el curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-14984 - 28 págs. - 572 KB)

Acción educativa en el exterior

Orden EDU/2503/2010, de 16 de septiembre, por la que se regulan los criterios y el procedimiento para la suscripción de convenios de colaboración con instituciones titulares de centros extranjeros previstos en el Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior. PDF (BOE-A-2010-14842 - 6 págs. - 199 KB)

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 31 de agosto de 2010, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la financiación de libros de texto y material didáctico en los niveles obligatorios de la enseñanza, para el curso académico 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-14598 - 4 págs. - 180 KB)

05 d’octubre 2010

GRAN SOPAR DE BENVINGUDA ALS PROFESSORS/ES NOUS

El pròxim dilluns 11 d'octubre es farà un sopar per conèixer al professorat nouvingut, aquest es realitzarà a les 21:00 hores al restaurant COSA NOSTRA del passeig MARÍTIM.

Si estau interessats en anar-hi vos podeu apuntar a la llista que hi ha al tauló d'anuncis de la Sala de Professors.

Vos esperam a tots i a totes!!!  Ànims!!!!!