25 de gener 2017

BOES FINS 25/01/2017


MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE     

21/01/2017

Anuncio de licitación del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). Objeto: Contrato servicio de auditorías de sistemas y financieras obligatorias a instituciones y consorcios beneficiarios de convenio de subvención en el marco del programa Erasmus+. Expediente: 2016/126.

Extracto de la Resolución de 9 de enero de 2017 de la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan 10 becas para la realización de estudios de Máster en Artes, Humanidades y Ciencias Sociales en Universidades de Estados Unidos de América para el curso 2017-2018

Extracto de la Resolución de 29 de diciembre de 2016 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se convocan ayudas destinadas a alumnos de sexto curso de Educación Primaria y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el desarrollo de un programa de "inmersión lingüística" durante la primavera de 2017.

23/01/2017

Extracto de la Resolución de 17 de enero de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores de la Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se convocan ayudas complementarias destinadas a beneficiarios del subprograma de formación del profesorado universitario.


BOIBS FINS 25/01/2017

21-1-17

BOIB 9
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 13 de gener de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de directors de centres de professorat
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 13 de gener de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places d’assessors de formació permanent als centres de professorat

----------------

19-1-17 BOIB 8
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 4 de gener de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat La Salle, de Palma, amb l’ampliació d’1 Unitat Educativa Específica a Centre Ordinari (UEECO)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 4 de gener de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Es Liceu, des Pont d’Inca, Marratxí, amb l’ampliació d’1 Unitat Educativa Específica a Centre Ordinari (UEECO)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 16 de gener de 2017 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cos d’inspectors d’educació
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de 16 de gener de 2017 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 16 de gener de 2017 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny i de professors d’escoles oficials d’idiomes
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, de dia 12 de gener de 2017, per la qual es fa la convocatòria i es dicten les normes per a la realització de les proves lliures perquè les persones majors de devuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears

19 de gener 2017

PUNTUACIÓ DEFINITIVA CONCURS DE TRASLLATS

CONCURS DE TRASLLATS 2016-2017 (Cossos docents)

Comunicam al professorat del centre que ahir es va publicar a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent la puntuació definitiva del concurs de trasllats 2016-2017.

ENLLAÇ: http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?coduo=38&lang=ca

18 de gener 2017

CONCURS DE TRASLLATS 2016-17

PREVISIÓ DE CALENDARI CONCURS DE TRASLLATS

- Llistat de participants admesos i puntuació definitiva: 18 gener
- Llistat d'adjudicacions provisionals: entre el 7 i el 14 de març
- Llistat d'adjudicacions definitives: entre el 10 i el 17 de maig

BOES FINS 18/01/2017

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE    17/01/2017
  • Extracto de la Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la formación de profesorado universitario, para el año 2017
  • Extracto de la Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas complementarias para el año 2017, destinadas a beneficiarios del subprograma de formación del profesorado universitario
  • Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se convocan ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo para el año 2017
  • Extracto de la Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan 1.005 ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a titulados en Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y a Maestros.
  • Extracto de la Resolución de 9 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan 14.000 ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a alumnos universitarios, de Enseñanzas Artísticas Superiores, Otros Estudios Superiores y FP de Grado Superior.

BOIBS FINS 18/01/2017

17-1-17

BOIB 7
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de gener de 2017 per la qual es convoca el procediment per a l’establiment dels concerts educatius per als cursos acadèmics 2017-2018 a 2022-2023 i s’amplia la relació d’apartats en què els centres privats concertats han d’utilitzar el GestIB
- Resolució del director general de Planificació Ordenació i Centres de 10 de gener de 2017 per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2017

----------------

14-1-17 BOIB 6
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de desembre de 2016, per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat de formació professional Ladat Studios Centre de Formació, de Palma, amb una unitat del CFGS en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de desembre de 2016 per la qual es reconeix, a efectes administratius, l’autonomia de gestió de l’Escola Infantil Magdalena Humbert, de Maó i de l’Escola Infantil Verge de la Salut, de Palma

10 de gener 2017

MUFACE: canvi d'entitat sanitària

MUFACE: OBERT EL TERMINI ANUAL PER AL CANVI D'ENTITAT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Durant el mes de gener els mutualistes de MUFACE i beneficiaris amb document assimilat al d'afiliació poden canviar l'entitat mèdica que els prestarà els serveis d'assistència sanitària en 2016.

Si es vol canviar d'entitat, la sol·licitud es pot realitzar, dins del termini, que finalitza el 31 de gener, bé a través de la seu electrònica de MUFACE si es disposa de certificat digital o DNI electrònic (aquesta opció està habilitada per al canvi entre entitats de segur, però no per a la Seguretat Social), o bé de forma presencial en el Servei Provincial o en l'Oficina de MUFACE més propera, presentant al costat de la seva sol·licitud de canvi d'entitat emplenada, el document d'afiliació.


BOES FINS 10/01/2017

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Bachillerato   23/12/2016

Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017.

BOIBS FINS 10/01/2017

 7-1-17

BOIB 3
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de desembre de 2016 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat estranger Mallorca International School, al municipi de sa Pobla
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de desembre de 2016 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del Centre Privat Concertat l’Assumpció, de Binissalem
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de desembre de 2016 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del Centre Privat Concertat San Vicente de Paúl del Coll d’en Rabassa (Palma) i la traducció al català de la denominació d’aquest centre
- Anunci de licitació del contracte de servei de trasllat de la seu dels serveis centrals de la Conselleria d’Educació i Universitat al nou edifici situat al Polígon Son Fuster de Palma
- Formalització del contracte de subministrament de material sanitari per a diferents centres d’FP de les famílies de Sanitat i Serveis a la comunitat
- Formalització del contracte de subministrament de material per als tallers de diferents centres d’FP de la família de Transport i manteniment de vehicles

----------------

5-1-17 BOIB 2
- Anunci de licitació del contracte de subministrament de calçat i vestuari per al personal depenent de la Conselleria d’Educació i Universitat

----------------

3-1-17 BOIB 1
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de desembre de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Colegio San Cayetano, de Palma, amb la transformació de dues unitats d’educació secundària obligatòria en dues unitats de batxillerat de les modalitats de ciències i humanitats i ciències socials


29-12-16

BOIB 163
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 12 de desembre de 2016 per la qual s’estableix el grau d’experimentalitat dels estudis del Màster Universitari en Investigació Biomèdica de la Universitat de les Illes Balears

----------------

24-12-16 BOIB 161
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de desembre de 2016 per la qual es convoquen i es regulen, a les Illes Balears, les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius del cicle inicial de Tècnic Esportiu en les disciplines hípiques de Salt, Doma i Concurs Complet i de Tècnic Esportiu en les disciplines hípiques de Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre a Mallorca, i del cicle final de Tècnic Esportiu en les disciplines hípiques de Salt, Doma i Concurs Complet a Mallorca i a Menorca
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 20 de desembre de 2016 per la qual es publica la relació de persones habilitades per exercir les funcions d’assessorament i d’avaluació en els procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació, regulats pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, i el Decret 55/2011, de 20 de maig

----------------

22-12-16 BOIB 160
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de desembre de 2016 per la qual es modifiquen els terminis d’Inscripció dels Premis Extraordinaris de formació professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2015-2016
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 7 de desembre de 2016 per la qual es concedeixen les ajudes per a despeses de funcionament i activitats de les federacions i confederacions de pares i mares d’alumnes i les federacions i confederacions d’alumnes
- Notificació de 16 de desembre de 2016 en procediments de reintegrament de retribucions indegudament percebudes