26 de setembre 2014

Boes fins el 26-09-2014

 Premios
Resolución de 8 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se adjudican los Premios a la Calidad e Innovación en Orientación y en Formación Profesional, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

BOIBS fins els 25-9-2014

25-9-14 BOIB 129
- Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 18 de setembre de 2014 de convocatòria específica i excepcional per a cobrir, en règim d’interinitat, places vacants de determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears
- Correcció d’errades de l’edicte núm. 15933 (BOIB núm. 126, de 18 de setembre de 2014), referit a la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de setembre de 2014 per la qual s’ofereixen ajuts per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament

----------------

23-9-14 BOIB 128
- Anunci de renúncia a la contractació del servei de transport escolar adaptat per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a dèficits motors, deficiències psíquiques, plurideficiències físiques, discapacitats visuals o psicopaties escolaritzats a l’IES Mossen Alcover (Lot 2 CONTR 2014 3364)

----------------

18-9-14 BOIB 126
- Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans per la qual es nomena el càrrec de director al CEIP SON VERÍ de Llucmajor
- Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans per la qual es nomena el càrrec de director al CEIP Santa Agnès d’Eivissa
- Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans per la qual es nomena el càrrec de director al CEIP SA CASA BLANCA de Palma
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de setembre de 2014 per la qual s’ofereixen ajuts per dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 26 d’agost de 2014, per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat d’educació infantil de primer i segon cicle NAU ESCOLA, de Palma
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 26 d’agost de 2014, per la qual s’autoritza la modificació de la configuració al centre privat Escuela Politécnica de Palma amb una unitat d’ESPA (Educació Secundària de Persones Adultes) en la modalitat semi-presencial

17 de setembre 2014

BOES fins dia 17/09/2014

Premios
Resolución de 4 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al año 2014, en la categoría de rendimiento académico del alumnado.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Formación Profesional Básica
Orden ECD/1633/2014, de 11 de septiembre, por la que se establece el currículo de siete ciclos formativos de formación profesional básica en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

BOIBS fins dia 17/09/2014

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

   • Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de setembre de 2014 per la qual s’estableixen els serveis mínims a l’àmbit del personal docent públic no universitari, amb motiu de la vaga indefinida convocada a partir de dia 16 de setembre de 2013
    Número de registre 15679 - Pàgines 41202-41205

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
   CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

   • Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de setembre de 2014, per la qual s’estableixen els serveis mínims a l’àmbit del personal docent de l’ensenyament privat sostingut amb fons públics, amb motiu de la vaga convocada pel dia 15 de setembre de 2014
    Número de registre 15680 - Pàgines 41206-41209

09 de setembre 2014

BOIBS i BOEs fins el 9/09/2014

No hi ha BOIBs significatius relacionats amb educació fins el 9/9/2014
BOES
Programas educativos europeos
Resolución de 13 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la segunda parte de la concesión de las plazas de la convocatoria de plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y Suiza, para profesorado de lenguas extranjeras o profesorado de otras disciplinas que imparta clase en lengua extranjera para el curso 2013-2014.
Ayudas
Resolución de 8 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para el fomento de la movilidad de estudiantes de universidades españolas mediante un programa de prácticas formativas en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y Oceanía. Programa FARO.