17 de desembre 2012

Puntuació provisional Concurs de Trasllats

Han sortit publicades les llistes provisionals, les podeu veure en el següent enllaç:

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=4365&cont=53652&lang=ca&campa=yes

 El termini de presentació de reclamacions és de dia 15 a dia 21 de desembre, ambdós inclosos.

10 de desembre 2012

DINAR DE NADAL


PER FAVOR, SI TENIU INTENCIÓ DE VENIR AL DINAR DE NADAL PASSEU PEL DESPATX DE LA SECRETÀRIA A APUNTAR-VOS, JA QUE S'HAN D'ENCARREGAR LES MATÈRIES PRIMES PER A PODER CUINAR-LES. VOS INFORMAM QUE PER A FACILITAR QUE TOT EL PERSONAL DOCENT I NO DOCENT HI PUGUI ASSISTIR ES SUSPENDRAN LES CLASSES DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE LES 14:05 A LES 17:00 HORES.

BOIBS fins el 8-12-2012


ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 5 de desembre de 2012, per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 6 de novembre de 2012, per la qual s’estableix la quantia dels mòduls per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies. Número de registre 23795 - Pàgines 12463-12464  Versió HTML

CONSELL DE GOVERN

Acord del Consell de Govern de 7 de desembre de 2012 pel qual s’estableixen les mesures que garanteixen els serveis essencials a la comunitat amb vista a la jornada de vaga parcial convocada per al dia 14 de desembre de 2012 en l’àmbit del sector de serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Número de registre 23883 - Pàgines 12507-12509  Versió HTM