10 de juny 2015

BOIBs fins el 9-06-15

9-6-15 BOIB 86
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats per la qual s’aprova el model de declaració responsable per a l’inici de l’activitat d’una escola d’educadors de temps lliure
- Anunci de licitació per a la contractació del servei de transport escolar adaptat per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a dèficits motors, deficiències psíquiques, plurideficiències físiques, discapacitats visuals o psicopaties escolaritzats a l’IES Damià Huguet de Campos
- Anunci de licitació per a la contractació del Servei d’Ajuts Tècnics (SAT) per atendre a l’alumnat amb necessitats educatives especials associades a discapacitat motora, o altres discapacitats que comporten greus dificultats en l’autonomia i comunicació

----------------

6-6-15 BOIB 85
- Resolució del director general d’Educació i Cultura, de 4 de juny de 2015, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d’acord amb la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 2 de febrer de 2015

----------------

4-6-15 BOIB 83
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 15 de maig de 2015 per la qual s’autoritza la pròrroga del Pla Pilot d’Educació Plurilingüe per al curs escolar 2015-2016 als centres participants que obtingueren l’autorització en el curs 2012-2013

----------------

2-6-15 BOIB 82
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 20 de maig de 2015, per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat d’educació de persones adultes ESTUDI 6 CENTRE DE FORMACIÓ amb dues unitats d’ESPA (Educació Secundària de Persones Adultes) en la modalitat presencial i una unitat d’ESPA en la modalitat semipresencial amb plataforma MODDLE
- Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de maig de 2015 per la qual s’autoritza com a centre integrat d’educació infantil, primària, secundària i ensenyaments elementals de música el centre privat concertat Sant Josep Obrer II de Palma

09 de juny 2015

BOES FINS 5 DE JUNY

Premios
Corrección de errores de la Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria, en la categoría de rendimiento académico del alumnado, correspondientes a Educación Secundaria Obligatoria y Enseñanzas Artísticas Profesionales en los ámbitos de Música, Danza y Artes Plásticas y Diseño del curso 2013/2014, convocados por Resolución de 4 de septiembre de 2014.
Ayudas
Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas destinadas a alumnos de sexto curso de Educación Primaria y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el desarrollo de un Programa de "Inmersión Lingüística" durante el otoño de 2015.
Títulos académicos
  • Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad de Educación Infantil.
  • Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad de Audición y Lenguaje.
  • Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad de Educación Musical.
  • Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad de Lengua Extranjera.
  • Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad de Educación Física.
  • Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Maestro Especialidad de Educación Especial.
 
Ayudas
Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 2 de octubre de 2014, por la que se conceden las ayudas convocadas por la Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el marco del Programa "Erasmus+", para la movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015.
Becas
Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se publica la resolución provisional de la convocatoria de becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a estudiantes de Bachillerato, de Grado Medio de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de nivel intermedio y avanzado.