25 de febrer 2016

BOIBs fins el 23-02-2016

23-2-16 BOIB 25
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 de febrer de 2016 per la qual s’aprova la convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d’interinitat i durant el curs 2015-2016, places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears

----------------

20-2-16 BOIB 24
- Resolució extraordinària del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de gener de 2016 per la qual s’amplia la dotació definitiva de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs escolar 2015-2016
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 16 de febrer de 2016 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització

----------------

18-2-16 BOIB 23
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 8 de febrer de 2016 per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 10 de juny de 2011 per la qual es creen els fitxers de dades de caràcter personal automatitzats i no automatitzats de la Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Cultura
- Informació pública de l’esborrany del decret pel qual s’estableix el pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de Música en les especialitats de Composició, Interpretació, Musicologia i Pedagogia a les Illes Balears i se’n regula l’avaluació

----------------

13-2-16 BOIB 21
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 8 de febrer de 2016 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 de gener de 2016 per la qual es disposa informar del canvi de la denominació de l’adreça del CEPA Sa Pobla i inscriure aquesta modificació en el Registre de Centres Docents d’aquesta Conselleria
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’1 de febrer de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Sant Vicenç de Paül de Manacor amb la transformació d’una unitat de primària en una unitat de secundària
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’1 de febrer de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Juan de la Cierva, de Palma, amb la transformació d’una unitat de primària en una unitat de secundària

----------------

11-2-16 BOIB 20
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de la directora del CEIP Verge de Lluc, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 de gener de 2016 per la qual s’autoritza l’ampliació del Centre Privat Concertat Sant Francesc d’Assís, de Ferreries, amb una unitat d’educació infantil de segon cicle
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 de gener de 2016 per la qual s’autoritza l’ampliació de la configuració i el canvi de domicili del Centre Privat d’Educació Infantil Sol Ixent, d’Inca
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 de gener de 2016 per la qual s’autoritza el canvi de la denominació específica del CEIP Ariany, al municipi d’Ariany, per la de CEIP Guillem Frontera Pascual
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 de gener de 2016 per la qual s’autoritza el canvi de la denominació específica del CEIP Nostra Senyora de Robines, al municipi de Binissalem, per la de CEIP Robines
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 26 de gener de 2016 per la qual s’autoritza l’ampliació de la configuració del Centre Privat Concertat d’Educació Especial Joan Mesquida, de Manacor, amb una unitat ASCE (aula substitutòria de centre específic) a La Salle de Manacor
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 25 de gener de 2016 per la qual s’autoritza la implantació dels ensenyaments esportius de règim especial, en les modalitats presencial i semipresencial, corresponents a les titulacions de grau mitjà de muntanya i escalada i de vela amb aparell lliure i vela amb aparell fix i dels ensenyaments de grau mitjà i grau superior semipresencials de futbol, futbol sala, atletisme, bàsquet i handbol a l’IES Algarb, de Sant Jordi de ses Salines, a Sant Josep de sa Talaia (Eivissa)

10 de febrer 2016

BOEs fins el 10-02-2016

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
  • Extracto de la Resolución de 18 de enero de 2016 por la que se convocan 14.000 ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a alumnos universitarios, de Enseñanzas Artísticas Superiores, Otros Estudios Superiores, FP de Grado Superior y segundo curso de Bachillerato.
  • Extracto de la Resolución de 18 de enero de 2016, por la que se convocan 1.005 ayudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, destinadas a titulados en Master en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y a Maestros.
Bachillerato. Currículo
Resolución de 28 de enero de 2016, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el currículo de la materia de Religión Evangélica del Bachillerato.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 22 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se adjudican ayudas destinadas a alumnos de Sexto curso de Educación Primaria y Segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el desarrollo de un Programa de Inmersión Lingüística durante el otoño de 2015.

BOIBS fins el 9-02-2016

9-2-16 BOIB 19
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat, de dia 2 de febrer de 2016, per la qual es fixen les directrius i s’aprova el Pla d’Actuació del Departament d’Inspecció Educativa per al període 2015-2019 i s’estableix el Programa d’Actuació per al Curs 2015-2016

----------------

4-2-16 BOIB 17
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 2 de febrer de 2016 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació i Universitat en el tercer quadrimestre de l’any 2015

----------------

2-2-16 BOIB 16
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 28 de gener de 2016, per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 12 de gener de 2016 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny i de professors d’escoles oficials d’idiomes
30-1-16                                                                                                                        BOIB 15

- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de gener de 2016 per la qual es nomenen membres del Consell de Direcció del consorci Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, de dia 22 de gener de 2016, per la qual es fa la convocatòria i es dicten les normes per a la realització de les proves lliures perquè les persones majors de devuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 27 de gener de 2016 de modificació de la Resolució de 16 de desembre de 2015 per la qual es convoca la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2015-2016 i es dicten les normes per dur-la a terme