30 de setembre 2015

BOES fins el 30 de setembre 2015

 • Auxiliares de conversación
 • Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y de reserva para ocupar puestos de auxiliares de conversación extranjeros en centros educativos para el curso académico 2015-2016

  Ayudas
  Resolución de 27 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se publica la relación de candidatos seleccionados y de reserva para las plazas de profesores en Secciones bilingües de español en centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania, Rusia y Turquía, para el curso 2015-2016.
  PDF (BOE-A-2015-10381 - 11 págs. - 385 KB

  Premios
  Resolución de 14 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve el X Concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino, en el ámbito de la Enseñanza Secundaria para el curso escolar 2014-2015.
  PDF (BOE-A-2015-10320 - 2 págs. - 159 KB)
   Resolución de 11 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 6 de abril de 2015, por la que se convocan los premios del XXVIII Certamen "Jóvenes Investigadores" para 2015.

  Resolución de 27 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso 2013-2014.

BOIBs fins el 26-09-2015

26-9-15 BOIB 141
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 23 de setembre de 2015 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de setembre de 2015 per la qual es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO núm. 224/2015

----------------

24-9-15 BOIB 140
- Anunci de formalització del contracte especial de Servei d’Ajuts Tècnics (SAT) per atendre a l’alumnat amb necessitats educatives especials associades a discapacitat motora, o altres discapacitats que comporten greus dificultats en l’autonomia i comunicació

----------------

19-9-15 BOIB 138
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 3 de setembre de 2015 per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2014-2015
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es determinen els crèdits pressupostaris màxims que s’han de destinar als ajuts per dotar d’auxiliars de conversa els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2015-2016, d’acord amb les bases de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

17 de setembre 2015

BOES setembre, fins el 17-09-2015

Ayudas
Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas a titulados de universidades españolas para realizar prácticas formativas en empresas con sede en países integrados en el Programa ARGO.
Ayudas
 • Resolución de 30 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria para la realización de cursos de verano para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario, en Convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
 • Resolución de 3 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria para la realización de cursos de verano para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario, en Convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
 • Resolución de 10 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria para la realización de cursos de verano para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario, en Convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Premios
Resolución de 14 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios a la Calidad e Innovación en Orientación y Formación Profesional, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
Ayudas
Resolución de 13 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden plazas para la realización de cursos de formación en red para la formación permanente del profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario.

14 de setembre 2015

BOIBS fins el 10-09-2015

10-9-15 BOIB 134
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’accepta la renúncia al càrrec del director del CEIP Gaspar Sabater de Palmanyola
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’accepta la renúncia al càrrec del director del CIFP Son Llebre, de Marratxí
- Anunci de licitació per a la contractació de subministrament d’equipament de diferents materials per als tallers d’administratiu, els de comerç i emmagatzematge; per als centres d’FP que imparteixen estudis d’FPB en Serveis administratius de la família d’Administració i gestió i els d’FPB en Serveis comercials de la família de Comerç i màrqueting
- Anunci de formalització del contracte de serveis per a la realització del programa d’Unitats Volants d’Atenció a la Integració (UVAI) per atendre a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associades a Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)

----------------

5-9-15 BOIB 132
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 d’agost de 2015 per la qual es nomena la Directora de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància

----------------

3-9-15 BOIB 131
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 d’agost de 2015 per la qual s’autoritzen els preus dels serveis acadèmics del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears per al curs 2015-2016 i les exempcions i reduccions d’aquests preus